Bổ thận tráng dương tiếp sinh lực cho đàn ông

Được hình thành 100% từ các loại thảo dược tự nhiên Bổ thận tráng dương có tác dụng tăng cường sức khỏe cho thận,  tăng cường sinh lý, chữa liệt dương, di tinh, sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối… Theo quan niệm của Đông y thì thận là cái gốc của lục phủ, ngũ tạng, là nguồn gốc của sự sinh trưởng và sinh sản....

Bổ thận tráng dương tiếp sinh lực cho đàn ông

Được hình thành 100% từ các loại thảo dược tự nhiên Bổ thận tráng dương có tác dụng tăng cường sức khỏe cho thận,  tăng cường sinh lý, chữa liệt dương, di tinh, sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối… Theo quan niệm của Đông y thì thận là cái gốc của lục phủ, ngũ tạng, là nguồn gốc của sự sinh trưởng và sinh sản....

Chữa liệt dương bằng thuốc đông y

Trị bá địa hoàng thang Thành phần: Tri mẫu, trạch tả, hoàng bá, đan bì mỗi vị 12g, thục địa, phục linh, hoàng linh, thỏ ti tử mỗi vị 15g, sơn thù nhục 6g, ngô công phấn 1,5g Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang Công hiệu: Tư âm giáng hoả Chủ trị: Dương vật dương cương nhưng không xuất tinh làm cho người bứt dứt không...

Chữa liệt dương bằng thuốc đông y

Trị bá địa hoàng thang Thành phần: Tri mẫu, trạch tả, hoàng bá, đan bì mỗi vị 12g, thục địa, phục linh, hoàng linh, thỏ ti tử mỗi vị 15g, sơn thù nhục 6g, ngô công phấn 1,5g Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang Công hiệu: Tư âm giáng hoả Chủ trị: Dương vật dương cương nhưng không xuất tinh làm cho người bứt dứt không...

Chữa liệt dương bằng thuốc đông y

Trị bá địa hoàng thang Thành phần: Tri mẫu, trạch tả, hoàng bá, đan bì mỗi vị 12g, thục địa, phục linh, hoàng linh, thỏ ti tử mỗi vị 15g, sơn thù nhục 6g, ngô công phấn 1,5g Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang Công hiệu: Tư âm giáng hoả Chủ trị: Dương vật dương cương nhưng không xuất tinh làm cho người bứt dứt không...